O firmie
Przetwórnia Owoców
i Warzyw S.A. położona jest w centralnej części Polski,
w miejscowości Warka - niedaleko Grójca. Teren
ten jest zlokalizowany
w największym polskim zagłębiu sadowniczym
i stanowi bogatą bazę surowca do produkcji
i przetwórstwa owoców
i warzyw.
 

Przetwórnia Owoców i Warzyw S.A. powstała w 1997 roku, jako spółka z polskim kapitałem. Spółka w latach 1998-2004 przeprowadziła modernizację zakładu. Działania modernizacyjne obejmowały prace budowlano-remontowe oraz zakup nowych urządzeń produkcyjnych.

W ciągu 8 lat działalności sukcesywnie zwiększyliśmy skup surowców unowocześnicając
jednoczesnie technologie produkcji.

W chwili obecnej Przetwórnia Owoców i Warzyw S.A. jest nowoczesnym zakładem posiadającym:

  • komory wstępnego chłodzenia do przechowywania surowca
    o temperaturze od 0 °C do -10 °C o możliwości składowania do 100 ton
  • komory głębokiego mrożenia o temperaturze -25 °C do przechowywania gotowego wyrobu o możliwościach składowania do 1200 ton
Najważniejszym celem naszej działalności jest:
  •   skup świeżych owoców i warzyw
  •   produkcja schładzanych owoców i pulp owocowych
  •   produkcja mrożonych owoców i warzyw
  •   produkcja koncentratu soku jabłkowego, z czarnej porzeczki i wiśniowego
  •   składowanie owoców i warzyw oraz mrożonek spożywczych

Przetwórnia Owoców i Warzyw S.A. jest nie tylko producentem, ale i eksporterem mrożonych owoców i warzyw, czego potwierdzeniem jest 80% udział eksportu w sprzedaży produktów.

Głównymi importerami naszych produktów są kraje członkowskie Unii Europejskiej takie jak, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania.

   
   
05-660 Warka       ul.Gośniewska 51a        tel./fax +48 48 667 29 09       e-mail: pow@pow-warka.pl